Texture ของหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า

ดร. ปฐมสุดา อินทุประภา คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ในช่วงต้นปี 2020  ประเทศไทยเรา ประสบทั้งปัญหาฝุ่น PM 2.5 และโรคระบาดจากเชื้อไวรัส Covid19 ดังนั้นจึงทำให้หน้ากากอนามัย PM 2.5 เป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง ในภาวะเช่นนี้ และด้วยความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ก็ส่งผลให้หน้ากากอนามัย PM 2.5 กลายเป็นสิ่งที่หายากสุดๆ ในช่วงนี้ แม้แต่บุคลากรทางการแพทย์เองก็ยังแทบจะไม่มีพอใช้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  หน้ากากผ้าจึงเป็นทางออกสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ป่วย ที่กรมอนามัยแนะนำ เนื่องจาก สามารถใส่ไว้เพื่อป้องกันละอองฝอยจากการไอหรือจามได้ 54-59%  … Read More