บทบาทของวัสดุก่อสร้างกับการประหยัดพลังงาน

ที่มา :  บทบาทของวัสดุก่อสร้างกับการประหยัดพลังงาน โดย ดร.บริสุทธิ์  จันทรวงศ์ไพศาล

จากกระแสตื่นตัวภาวะโลกร้อน และ การออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับ ข้อกำหนด การใช้พลังงานในอาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างใหม่ เพื่อควบคุมค่าการถ่ายเทพลังงานความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ทำให้วัสดุประหยัดพลังงานมีแนวโน้นสูงต่อความต้องการในตลาดวัสดุก่อสร้าง

อีกทั้งด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดตลอดทั้งปีในประเทศไทย ทำให้แนวโน้มของวัสดุประหยัดพลังงานในประเทศไทยมาแรง เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญต่ออุณหภูมิภายในบ้านที่ส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกสบายของผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน ทำให้ผู้ออกแบบบ้านต้องหาวิธีการออกแบบให้ความร้อนเข้าในบ้านน้อยที่สุดเท่าความจำเป็นที่ต้องใช้ แต่ทว่าบางส่วนของบ้านไม่อาจหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนโดยตรง เช่น หลังคาบ้าน และผนังด้านทิศตะวันออกและตก จึงจำเป็นต้องใช้วัสดุชนิดประหยัดพลังงาน เช่น วัสดุจำพวกแผ่นเส้นใยซีเมนต์ อิฐมวลเบา แผ่นอลูมิเนียม หรือ สีทาบ้านชนิดสะท้อนแสง ซึ่งจะได้รับความนิยมมากขึ้น

วว. ได้เห็นความสำคัญของการใช้วัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานเพื่อลดหรือหน่วงการถ่ายเทความร้อนเข้าในบ้าน ซึ่งจะมีบทบาทมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จึงได้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี แผ่นเส้นใยซีเมนต์ ขึ้น

แผ่นเส้นใยซีเมนต์ คือ แผ่นวัสดุที่ทำมาจากเส้นใยจากธรรมชาติผสมกับซีเมนต์  แล้วขึ้นรูปเป็นแผ่นผนังและแผ่นหลังคา  เนื่องจากเส้นจากธรรมชาติมีค่าการนำความร้อนต่ำ ดังนั้นเมื่อนำมาทำเป็นส่วนผสมในวัสดุก่อสร้างจึงมีคุณสมบัติต้านทานความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนส่งผ่านเข้าในบ้าน  นอกจากนี้เส้นใยธรรมชาติยังมีค่าแรงดึงเพียงพอต่อการเสริมแรงจึงทำให้แผ่น วัสดุก่อสร้างที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติทนต่อแรงดัด  และไม่เปราะ

ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว จึงสามารถสร้างผนังเส้นใยซีเมนต์ และหลังคาแผ่นเส้นใยซีเมนต์ ซึ่งมีค่าการนำความร้อนต่ำ จึงทำหน้าที่เหมือนเป็นฉนวนกันความร้อน ป้องกันและหน่วงความร้อนให้ผ่านเข้าในบ้านได้น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุที่ใช้ทั่วไปในท้องตลาด แต่ในขณะเดียวกันคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพก็ยังอยู่ในมาตรฐานเส้นใยซีเมนต์แผ่นเรียบ เพื่อใช้กับงานก่อสร้างผนัง และหลังคา