คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2551

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประกาศคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2551 จำนวน 52 แห่ง ไม่นับรวมบางจาก ณ วันที่ 22 มิ.ย. 52

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

[คลิกที่นี่เพื่อเปิดคะแนนประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้ง 52 แห่ง]