คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2551

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประกาศคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2551 จำนวน 52 แห่ง ไม่นับรวมบางจาก ณ วันที่ 22 มิ.ย. 52

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

[คลิกที่นี่เพื่อเปิดคะแนนประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้ง 52 แห่ง]

1 thought on “คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2551

  1. Eco Sanctuary…

    TISTR BLOG » คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2551…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *