ฟ้าทะลายโจร ใครควรกิน ใครไม่ควรกิน

ผู้ป่วยโควิด-19 3 สี มีอาการแบบใด