วศ.เปิดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านจุลชีววิทยา

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทางด้านจุลชีววิทยาหลายหลักสูตรดังนี้

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณวงศ์ทิพา โรจนประภพ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทร. (66)2 201 7436-7
โทรสาร (66)2 201 7437