รอบรู้เรื่องโควิด (COVID-19): ข้อควรปฏิบัติเมื่อเสี่ยง

ข้อควรปฏิบัติในการกักตัว 14 วัน ของกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19