ข้อควรปฏิบัติในการกักตัว 14 วัน ของกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

รู้ทันโรคโควิด-19 (COVID-19) ตอน 2