นกจับแมลงจุกดำ, Black – naped Monarch

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะ : ลำตัวยาว 17 ซม. นกตัวผู้มีสีตัวส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าสด ยกเว้นหย่อมสีดำเล็ก ๆ ที่ท้ายทอย และแถบสีดำใต้คอ ท้องสีขาว นกตัวเมียคล้ายนกตัวผู้ แต่สีซีดจางกว่าและไม่มีจุกสีดำที่ท้ายทอย และแถบสีดำที่คอ

เขตแพร่กระจาย : จากอินเดียมายังตอนใต้ของจีน ไหหลำ ไต้หวัน หมู่เกาะซุนดา ฟิลิปปินส์ หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะนิโคบาร์ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่อยู่อาศัย : ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่ารุ่น ป่าไผ่

อุปนิสัย : หากินเดี่ยว ๆ ชอบหลบซ่อนตัวและหากินแมลงอยู่ในระดับกลางและระดับล่างของ ต้นไม้ที่มีใบร่มครึ้ม กระโดดหากินไปตามกิ่งไม้ ไม่ชอบบินไกล ๆ ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม วางไข่ครั้งละ 3-4 ฟอง

สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบน้อย มีนกอพยพเข้ามาบ้าง

Characteristics : Size 17 cm. A male is mostly bright blue throughout the body, except a small patch of black feathers at its nape and a dark band under its throat; the belly is much paler, being whitish. A female is subdued in body coloration and lacking a black nape patch and a dark throat band.

Distribution : From India to southern China, Hainan, Taiwan, the Sundas, the Philippines, the Andamans, the Nicobars and SE Asia.

Habitat : Dry evergreen forest, dipterocarp forest, secondary growth and bamboo forest.

Habit : Seen quite often as a single foraging individual, that secretly hiding among thick foliage of the medium and low levels. Prefers to hop among branches than to fly for a long distance. Breeding between June-August; the usual clutch is 3-4 eggs.

Status :  Less frequently seen resident and migrant.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *