ในหลวงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา”พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เตรียมทูลเกล้าฯถวายรางวัลนักประดิษฐ์โลกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการประดิษฐ์

ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า ได้รับการประสานจากสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ (IFIA) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 80 ประเทศ ในยุโรป สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ หรือ คิปา (KIPA) และองค์กรนักประดิษฐ์แห่งรัสเซีย (Association Russian House) ได้เตรียมทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนักประดิษฐ์โลกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 9 กันยายนนี้ เวลาประมาณ 17.00 น. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชื่นชมในพระปรีชาสามารถการประดิษฐ์ โดยเฉพาะผลงานกังหันน้ำชัยพัฒนา ฝนหลวง และแนวพระราชดำริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงคิดค้นขึ้น เพื่อนำมาแก้ปัญหาให้แก่ประชาชน โดยต้นแบบของกังหันน้ำชัยพัฒนากำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี 2532 และได้รับการจดสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536

อย่างไรก็ตาม จากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาจากองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติว่า เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก และยังกำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์โลก (International inventor day convention: IICD) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลก

 

ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ http://thainews.prd.go.th

5 thoughts on “ในหลวงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา”พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก”

 1. เทิดทูลไว้เหนือหัวตลอดไป ปวงประชาอยู่สุขได้เพราะบารีพ่อหลวง

 2. ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผนดินไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นนักประดิษฐ์คิค้นสิ่งต่างให้กับประชาชาชาวไทยใฟ้พ้นจากความเดือดร้อนจากอุทกภัยทั้งหลาย ซึ่งปวงชนชาวไทยไม่อาจทดแทดความรักและความหวังดีที่ในหลวงมีต่อประชาชนมีเพืยงสิ่งเล็กๆที่จะมอบให้แก่ในหลวงคือประชาชนไทยจะรักและสามัคคีกันไม่แตกแยก

 3. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งปวง ผมนั้นถูกครอบครัวปลูกฝังให้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิต เพราะหากขาดไปก็ไม่รู้จะเป็นเช่นไร
  การปกป้องของผม
  1.เริ่มจากตนเอง
  2.หาแนวร่วมจากคนรอบข้างมาทำสิ่งดีๆเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  3.กล่าวตักเตือนผู้หลงผิด

 4. ข้าพเจ้าได้ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและมีความสุขที่ได้เป็นลูกคนหนึ่งของพระองค์ท่านและผมคิดว่าการที่ผมจะตอบแทนพ่อก็คือเป็นคนดีของสังคม เป็นลูกที่ดีชองพ่อแม่ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนและท้ายที่สุดคือเป็นกำลังพลสำรองของชาติ

 5. ผมรักและเทิดทูนในหลวงมากและมีความเคารพและรัก ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความมุมานะ อุตสาหะมากและเป็นคนที่คิดเก่งมาก มีความเมตตาปราณีต่อไพร่ฟ้าประชาชน ไม่มีกษัตริย์องค์ไหนในโลกเก่งเท่าในหลวงของเรา ในหลวงเสด็จไปทุกที่ของประเทศไทยเพื่อดูแลทุกข์สุขของประชาชนและท่านทรงงานหนักมากและท่านก็มีความไม่ย่อท้อ
  ในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีมาก ไม่ทิ้งประชาชนทำให้ประชาชนทุกคนรักในหลวงมากเพราะว่าท่านคือ”พ่อ”หลวงของไทย

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *