ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY (ACL)

ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ ทำหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการวัดแทนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติด้านอาหารและเครื่องดื่ม ให้บริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเคมี ตรวจสอบสารตกค้างหรือสารปนเปื้อน ตรวจสอบการย่อยสลายสู่ระบบนิเวศ การทดสอบสีอุตสาหกรรม ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ ตลอดจนให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี บริการที่ปรึกษาด้านติดตั้งเครื่องมือ ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ การฝึกอบรมวิธีการวิเคราะห์ การตรวจสอบความใช้ได้หรือความสมเหตุสมผลของวิธี การควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ การจัดการเอกสารทางคุณภาพและวิชาการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และสถิติที่ใช้ในงานทดสอบทางเคมี บริการที่ปรึกษาแนะนำในการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และบริการจัดฝึกอบรมทางวิชาการและระบบการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการให้บุคคลภายนอกและภายใน

g5

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

1 Comment on “ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY (ACL)

 1. เนื่องด้วยทางบริษัทไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัดมีความประสงค์ที่จะส่งตัวอย่างทดสอบดังนี้
  1. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง จำนวน 3 ตัวอย่าง (Control 1 ตัวอย่าง, Sample 2 ตัวอย่าง)
  รายการทดสอบ
  • ทดสอบสารปนเปื้อนในเครื่องดื่มชุดทดลอง (Sample) โดยเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มมาตรฐาน (Control)

  2. แลคเกอร์จำนวน 5 ตัวอย่าง
  รายการทดสอบ
  • ทดสอบหาสารเคมีในแลคเกอร์ (ที่อาจปนเปื้อนในตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชุดทดลอง)

  ทาง Lab ของท่านสามารถทดสอบได้หรือไม่
  ถ้า Lab ของท่านสามารถทดสอบได้ ขอทราบรายละเอียดในการทดสอบดังนี้
  • วิธีทดสอบ
  • ระยะเวลาในการทดสอบ
  • ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
  ขอบคุณค่ะ
  วรรณี
  061-412-3350

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*