ชุดตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

c12

ชุดตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก  โครงการนี้มุ่งเป้าในการผลิตแอนตี้บอดี้เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดนกจากสัตว์ปีก โรคที่บ้านเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าไข้หวัดนกนั้นคือ โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อ Influenza virus type A ซึ่งเป็นอาร์เอนเอไวรัสใน family Orthomyxoviridae โดยไวรัสใน family นี้มีอยู่ด้วยกัน 5 ชนิดคือ Influenza virus type A, B, and C, Isavirus, และ Thogotovirus ด้วยข้อมูลการระบาดที่ผ่าน ๆ มาพบว่าเฉพาะเชื้อInfluenza virus type A เท่านั้นที่สามารถก่อให้เกิดโรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์ปีกได้ ดังนั้นทาง ฝวช จึงได้พัฒนาแอนตี้บอดี้ต่อ nucleoprotein (NP) ของ Influenza virus type A จากสายพันธุ์ Influenza A/VietNam/HG-178/2004 (H5N1) เพื่อใช้ตรวจคัดกรองเพื่อแยกโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกออกจากไวรัสตัวอื่นๆ และเนื่องจาก Influenza virus type A ชนิด H5 จากสายพันธุ์ Influenza A chicken/ Nakhonsawan/ Thailand/ CU-39/04 (H5N1), H7 จากสายพันธุ์ Influenza A/ chicken/ Italy/ 445/99 (H7N1), และ H9  จากสายพันธุ์ Influenza A/HongKong/1073/99(H9N2) เป็น subtype ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกที่ก่อโรคและทำให้เกิดการระบาดของโรคได้รุนแรง ทาง ฝวช จึงได้พัฒนาแอนตี้บอดี้ต่อ hemagglutinin protein (HA) ต่อ subtype H5, H7, และ H9 เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นว่าการเกิดโรคไข้หวัดนกอยู่นั้นเป็นสาเหตุมาจาก H5, H7, และ H9 หรือไม่

c13

 

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

1 Comment on “ชุดตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*