ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกอาหารเสริมสำหรับไก่

ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับไก่  เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไก่ ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญของไก่   มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของไก่   และทำให้ไก่มีระบบการดูดซึมและการย่อยอาหารได้ดีขึ้น ทำให้ไก่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วแข็งแรงมีอัตราการเพิ่มของเนื้อมากขึ้น

c2

 

คุณสมบัติพิเศษ

สามารถนำมาใช้ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีซึ่งเป็นอันตรายที่เคยใช้ในการเลี้ยงไก่ รวมทั้ง อาหารเสริม และฮอร์โมนต่างๆ จึงช่วยลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และที่สำคัญไม่ทำให้เกิดสารอันตรายตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่และรวมถึงสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*