ผลิตภัณฑ์เวชสำอางนาโนจากสารสกัดเมล็ดองุ่น วิทิสตร้า : VITISTRA

“ผลิตภัณฑ์เวชสำอางนาโนจากสารสกัดองุ่น วิทิสตร้า : VITISTRA” เป็นการนำร่องพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดเมล็ดองุ่นไทย โดยใช้เทคโนโลยี บีนาโนอิมัลชัน ซึ่งหมายถึงอิมัลชันที่มีวัตภาคภายในขนาดเล็ก เพื่อใช้กักเก็บสารสกัดเมล็ดองุ่นที่มีปริมาณของสารสำคัญและสรรพคุณด้านเภสัชวิทยาสูง เหมาะแก่การนำมาเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการผู้บริโภคในตลาดเครื่องสำอางที่มีความนิยมในสารจากธรรมชาติและหวังผลในประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยในเบื้องต้นได้พัฒนาสูตรเครื่องสำอางนาโนต้านความแก่ (Nano Anti-Aging Cream) ภายใต้ชื่อ “วีทริสตร้า VITISTRA” ประกอบด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ครีมสำหรับปกป้องผิวหน้าในเวลากลางวัน (VITISTRA Day Cream) และ ครีมสำหรับฟื้นฟูผิวหน้าในเวลากลางคืน (VITISTRA Night Cream) ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินความปลอดภัยโดยไม่มีการใช้สัตว์ทดลองเพื่อให้เป็นไปตามข้อห้ามการใช้สัตว์ทดลองในการทดสอบกับเครื่องสำอางของสหภาพยุโรป(European Union, EU) แต่ผ่านการทดสอบความเป็นพิษในระดับเซลล์โดยทดสอบกับเซลล์ผิวหนังมนุษย์(normal human dermal fibroblast, NFDH) ซึ่งผลอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย

B6B7

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*