ผลิตภัณฑ์ผักและใยอาหารชนิดเม็ด จากผักพื้นบ้าน ชนิดเม็ดแคลอรีต่ำ

วว.โดยทีมผู้วิจัยได้ทำการศึกษาปริมาณและชนิดของใยอาหารในผักพื้นบ้านชนิดต่างๆ รวมทั้งสรรพคุณทางเภสัชวิทยาของสารสกัดผักชนิดนั้นๆ และได้คัดเลือกผักพื้นบ้านที่มีศักยภาพโดดเด่น คือ มีปริมาณใยอาหารสูง (ทั้งชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ) และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผักและใยอาหารชนิดเม็ด (Dietary Fiber Tablets) จากผักพื้นบ้าน 3 ชนิดได้แก่ ผักเชียงดา (Gymnema inodorum Decne.), ผักแพว (Polygonum odoratum Lour.) และ ผักขะแยง (Limnophila aromatica Merr.) ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีใยอาหารรวมในระดับสูง เหมาะสำหรับผู้ที่นิยมบริโภคพืชพื้นบ้านและต้องการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

B4

คุณสมบัติพิเศษ

จากการศึกษาพบว่า ใยอาหาร โดยเฉพาะประเภทใยอาหารที่ละลายน้ำสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ เพราะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายกรดน้ำดีเพิ่มขึ้น ลดอัตราเสี่ยงการเป็นโรคไขมันในหลอดเลือดและโรคหัวใจ ในขณะที่ใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายน้ำช่วยทำให้ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ได้ดีขึ้น เพิ่มมวลอุจจาระ และเพิ่มความถี่ของการขัยถ่ายอุจจาระ จึงลดปริมาณการสะสมสารพิษ (สารก่อมะเร็ง) ในลำไส้ใหญ่ ลดภาวะเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ และทำให้การเตรียมสารสำหรับถูกย่อยโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่เป็นไปโดยปกติ การรับประทานอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นโรคท้องผูกและริดสีดวงทวาร นอกจากนี้ใยอาหารยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนได้

ผลิตภัณฑ์

1.TISTR FiberLite – Gymnema”ผลิตภัณฑ์ผักและใยอาหารชนิดเม็ดจากผักเชียงดา ปริมาณใยอาหารรวม (Total dietary fiber: TDF) ไม่น้อยกว่า 190 มิลลิกรัมต่อเม็ด ขนาดบรรจุ 30 เม็ดต่อซอง

2.“TISTR FiberLite – Limnophira ”ผลิตภัณฑ์ผักและใยอาหารชนิดเม็ดจากผักขะแยง (ผสมสารสกัด)ปริมาณใยอาหารรวม (Total dietary fiber: TDF) ไม่น้อยกว่า 190 มิลลิกรัมต่อเม็ด ขนาดบรรจุ 30 เม็ดต่อซอง

3 “TISTR FiberLite – Polygonum ”ผลิตภัณฑ์ผักและใยอาหารชนิดเม็ดจากผักแพว (ผสมสารสกัด)ปริมาณใยอาหารรวม (Total dietary fiber: TDF)  ไม่น้อยกว่า 270 มิลลิกรัมต่อเม็ด ขนาดบรรจุ 30 เม็ดต่อซอง

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: