“UML” ภาษาที่ System Analysis ใช้คุยกับ Programmer

จากประสบการณ์การเขียนโปรแกรมในอดีต รูปแบบการทำงานส่วนใหญ่ที่ข้าพเจ้าพบบ่อยและพบกับตัวเองมากที่สุด คือ นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) มักเป็นคนคนเดียวกับนักพัฒนาระบบหรือโปรแกรมเมอร์ (Programmer) ทำให้การเริ่มพัฒนาระบบมักจะเริ่มด้วยการกระโดดไปนั่งเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทันที บางครั้งก่อให้เกิดปัญหาภายหลัง เช่น ไม่สามารถพัฒนาต่อเติมความสามารถให้กับระบบภายหลังได้ง่ายดายนัก ซึ่งปัญหานี้เกิดได้ทั้งกับผู้พัฒนาเองหรือผู้ที่มารับช่วงงานพัฒนาต่อ นอกจากนั้นยังเป็นสาเหตุของการใช้งบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาและบำรุงรักษาในระยะยาว  การพัฒนาระบบที่จะทำให้ได้ระบบที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ที่สุดควรจะเริ่มต้นจากการวางแผน การทำความเข้าใจกับผู้ใช้ระบบ การวิเคราะห์ออกแบบ จนถึงกระบวนการอิมพลีเมนต์ระบบจริง การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจ โปรแกรมเมอร์จะทำงานประสานกับฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบ และฝ่ายทดสอบระบบก่อนส่งมอบให้ผู้ใช้งานจริง ปัจจุบันการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยหลักการเชิงวัตถุ (Object Orientation) มีหลักการสำคัญ คือ จับต้องได้ (Object), มีการจัดกลุ่มความคิดที่คล้ายกันเป็นหน่วยเดียวกันเพื่ออ้างถึงด้วยชื่อเดียวกัน เข้าใจง่ายๆ … Read More

ความสงสัยของกบในกะลากับคำว่า “Cloud Computing”

   ล่วงเข้าหน้าฝน หันหน้าเข้าปรึกษาอาจารย์กูเกิ้ล (Google) เพื่อหาคำตอบให้กับตัวเอง จะได้ออกนอกกะลาใบใหญ่สักที หลังจากเก็บความสงสัยไว้นานมากแล้ว ในประเด็นหนึ่งซึ่งสะดุดหู เมื่อครั้งได้ฟังท่านวิทยากรบรรยาย คำ ๆ นั้นก็คือ  “Cloud Computing (คลาวด์คอมพิวติ้ง) หรือ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ” Cloud Computing กับคำนิยาม คำว่า Cloud Computing มีผู้ได้ให้คำนิยามไว้หลากหลาย เช่น ”การประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ … Read More

“Chrome” น้องใหม่บราวเซอร์จากค่าย Google

            เมื่อไม่นานมานี้ได้มีโอกาสวางงานเพื่ออกไปร่วมสัมมนาในหัวข้อ”แนวโน้มและทิศทางของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ซึ่งแนวโน้มในอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นSoftware as a service(SaaS), Service Oriented Architecture(SOA) หรือ กระแส OpenSource ซึ่งยังคงมาแรงในปัจจุบันโดยเฉพาะในหน่วยราชการหลายแห่งที่ได้เริ่มนำมาใช้กันบ้างแล้ว จะเป็นเรื่อง Software ในฐานะผู้ใช้งานเทคโนโลยีคนหนึ่งเห็นว่า ไม่ว่าแนวโน้มของ IT จะไปในทิศทางใด  แนวโน้มของ IT ในเอเชียในปัจจุบันกระแสตื่นตัว Open Source ทำให้เกิดทางเลือกและนวัตกรรมใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค   ทำให้นึกถึงโปรแกรมน้องใหม่จากค่าย Google ที่เปิดตัวไปเมื่อราวๆ … Read More