เครื่องจักรแปรรูปกล้วยฉาบ ระดับ OTOP

“กล้วย” เป็นผลผลิตการเกษตรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยจะให้ผลผลิตเมื่อมีอายุเฉลี่ยได้ 1 ปี นอกจากการรับประทานผลสดแล้ว ยังนิยมนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารคาว-หวาน สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.)  ประสบผลสำเร็จในการวิจัยพัฒนา “เครื่องจักรแปรรูปกล้วยฉาบ” ระดับ OTOP  เพื่อช่วยเสริมแกร่งผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากฝีมือนักวิจัยไทย เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ใช้งานง่าย  และช่วยลดต้นทุนการผลิต  ดังนี้

1) เครื่องสไลด์กล้วยพร้อมทอด  สำหรับสไลด์กล้วยเป็นแผ่นบางได้ทั้งแนวยาวและแนวขวาง ชุดใบมีด

ถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย และสามารถปรับตั้งระดับความหนา-บาง ของชิ้นกล้วยได้ตั้งแต่ 1-5 มิลลิเมตร

อัตราการผลิต 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

2) เครื่องสลัดน้ำมันแบบถังคู่  สำหรับสลัดน้ำมันหลังจากการทอด ระบบการทำงานแบบแยกอิสระต่อ

กัน โครงสร้างถังสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ใช้ระยะเวลาในการเหวี่ยงเพื่อ

สลัดน้ำมัน 1 นาที อัตราการผลิต 10 กิโลกรัมต่อครั้ง

3) เครื่องคลุกผสมเครื่องปรุงรส   สำหรับคลุกส่วนผสมเครื่องปรุงรสที่มีลักษณะเป็นผง หลังจากการ

ทอด ตัวถังบรรจุสามารถเอียงเทวัตถุดิบได้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ใช้ระยะเวลาในการทำงาน 1 นาที

อัตราการผลิต 10 กิโลกรัมต่อครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงพาณิชย์  ติดต่อได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว.  (วีรยุทธ  พรหมจันทร์) โทร. 0 2577 9000, 0 2577 9129  โทรสาร 0 2577 9009 อีเมล weerayuth_p@tistr.or.th

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360  

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506