วว. ต้อนรับพันธมิตรเอกชนศึกษาดูงานเทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนตาลเดี่ยวโมเดล จังหวัดสระบุรี

ดร.สุวิทย์ อัจริยะเมต  ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน  และคณะนักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) และ ศนย. วว. ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อขยายผลการปรับใช้เทคโนโลยีจากตาลเดี่ยวโมเดลสู่การขับเคลื่อนระบบ MRF ใ ห้แก่คณะศึกษาดูงานจาก Alliance To End Plastic Waste (AEPW) นำโดย Mr.Nicholas Kolesch และ Mr.Kim Seung Jin พร้อมผู้แทนจากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สถาบันพลาสติก และ PPP Plastic

 ในโอกาสเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน ณ อาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  เพื่อหาแนวทางนำเทคโนโลยีการจัดการขยะที่เหมาะสมของ วว.  สู่การขยายผลและนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบจัดเก็บ คัดแยก เพื่อนำวัสดุรีไซเคิลกลับเข้าสู่ระบบ (MRF)  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566