เครื่องอบแห้งอาหารและสมุนไพร ระบบพลังงานลมร่วมแสงอาทิตย์ (Vortex – Circulating  Solar  Dryer)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประสบผลสำเร็จในการบูรณาการวิจัยและพัฒนา  เครื่องอบแห้งอาหารและสมุนไพร ระบบพลังงานลมร่วมแสงอาทิตย์ (Vortex – Circulating  Solar  Dryer)  ภายใต้ โครงการครัวแบ่งปัน วว โดยมีหน่วยงานของ วว. ที่ร่วมดำเนินงานบูรณาการ ได้แก่  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ   ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร   ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 

เครื่องอบแห้งอาหารและสมุนไพร ระบบพลังงานลมร่วมแสงอาทิตย์   เหมาะสำหรับอบแห้งอาหาร ที่ใช้อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส  เช่น หมูแดดเดียว  ปลาเค็ม กุ้งแห้ง  ปลาหมึกแห้ง  และอบผลไม้ เช่น กล้วย  มะม่วง  ลำไย  ขนุน  แก้วมังกร  และสมุนไพรประเภท เหง้า ลำต้น ใบและดอก  เช่น ขิง ขมิ้น  ใบเตย  ฟ้าทะลายโจร  อัญชัน  กระเจี๊ยบ  บัวบก  เป็นต้น  

คุณลักษณะเด่นของนวัตกรรม  ออกแบบโดยใช้หลักอากาศพลศาสตร์ Aerodynamics ช่วยให้การเคลื่อนที่ของกระแสลม และการกระจายความร้อนภายในห้องอบแห้งมีประสิทธิภาพสูงสุด การกระจายความร้อนภายในห้องอบแห้ง มีความสม่ำเสมอและทั่วถึง  มีถาดวางวัตถุดิบ จำนวน 10 ชั้น รองรับวัตถุดิบได้  5  กิโลกรัม/ชั้น  ประหยัดพื้นที่ใช้สอยโดยใช้พื้นที่ติดตั้งใช้งาน  2 x 2   ตารางเมตร   มีอัตราการอบแห้งสูงกว่าตู้อบแสงอาทิตย์ทั่วไป 5-10 เท่า และสามารถรองรับพลังงานความร้อนเสริมจากแก๊ส LPG ได้ในกรณีที่ไม่มีแสงแดด

            ทั้งนี้ เครื่องอบแห้งอาหารและสมุนไพร ระบบพลังงานลมร่วมแสงอาทิตย์ ได้รับรางวัล Bronze Prize จากการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและส่งประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์  ในงาน  Seoul  International  Invention Fair  2022  (SIIF 2022)  ระหว่างวันที่  16-19  พฤศจิกายน  2565  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  โดย วว. ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

            สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงพาณิชย์  ติดต่อได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว.  (วีรยุทธ  พรหมจันทร์) โทร. 0 2577 9000, 0 2577 9129  โทรสาร 0 2577 9009 อีเมล weerayuth_p@tistr.or.th

…………………………………………………………………………………………………….          

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr

IG : tistr_ig

YouTube / TIKTOK : @tistr2506