วว.  ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิ ณภาฯ

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมหารือ และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเครื่องสำอางจากดอกบัวแดง ซึ่ง วว. ได้ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิณภาฯ ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี             กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้ “ดอกบัวแดง” พืชอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี  พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแบบของ เซรั่ม ครีมกันแดด สลีปปิ้ง มาส์ก และ เอสเซ้นส์ โทนเนอร์  โอกาสนี้ ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผอ.สำนักจัดการเทคโนโลยี วว. ร่วมติดตามและหารือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง 908 คำชะโนด  ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

นอกจากนี้ ผู้ว่าการ วว. ตรวจติดตามความพร้อมของจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. ที่จะนำเสนอ เนื่องในการลงพื้นที่ตรวจราชการเนื่องในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นการ ครั้งที่ 1/2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  อีกด้วย