วว. ร่วมเป็นเกียรติงานวันกองทัพจีนเฉลิมฉลองครบรอบ 96 ปีแห่งการก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นเกียรติในงานวันกองทัพจีน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 96 ปีแห่งการก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน โดยมีนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมแชงกรี–ลา กรุงเทพฯ
งานวันกองทัพจีนฯ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย โดยมี พลเรือตรี Wang Zheng (หวัง เจิ้ง) ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพ ทูตานุทูต ตัวแทนนักธุรกิจ นักวิชาการ และบุคคลจากวงการต่างๆ ร่วมงาน ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆระหว่างไทย-จีน ไม่ว่าสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร มิตรภาพระหว่างประชาชนชาวจีนและชาวไทยจะยังคงอยู่อย่างยาวนาน

สำหรับ วว. ได้มีส่วนช่วยผลักดันให้ความสัมพันธ์ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-ไทย ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ผ่านการดำเนินโครงการวิจัยพัฒนา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีการเกษตร ระบบขนส่งทางราง รวมถึงเทคโนโลยีฐานชีวภาพ