วว./CRRC Co., Ltd. และตัวแทนมหาวิทยาลัย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หารือแผนการพัฒนา Belt & Road Joint Lab ร่วมยกระดับระบบขนส่งทางราง

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นประธานต้อนรับ Mr. Zhang Xinning ,Chief Engineer,CRRC Co., Ltd. Dr. Xu Lei, Vice President, CRRC Qingtao Sifang Co., Ltd. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วย Mr. Wang Qiang First secretary ,Embassy of the People’s Republic of China ผู้แทนจาก Beijing Jiaotong University Southwest Jiaotong University และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงานในด้าน Belt & Road Joint Lab รวมถึงแผนการทำงานร่วมกันในระยะถัดมาภายหลังจากการลงนามความร่วมมือ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการร่วมกันเสริมศักยภาพของบุคลากร ทั้ง วว. และ CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd. ต่อไป โอกาสนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) พร้อมด้วยผู้บริหาร วว. และนักวิชาการ ศทร. ให้การต้อนรับ ในวันที่ 30 พ.ค. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร ADMIN วว. เทคโนธานี


📍นำเสนอข่าวโดย
กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.
☎️โทร. 0 2577 9360
📧E-mail : pr@tistr.or.th
🟩 Line@tistr
🟧 IG : tistr_ig
🟥YouTube
🟪 TIKTOK : @tistr2506