วว. /หน่วยงานพันธมิตร เปิดงาน TISTR and Friends 2023 พัฒนาผู้ประกอบการไทยด้วย วทน.

วันที่ 17 มี.ค. 2566   ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “TISTR and Friends  2023”  ซึ่ง วว. ร่วมกับศูนย์การค้า เอ็ม  บี เค  เซ็นเตอร์ และหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน  ภายใต้แนวคิด  “การร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตร  เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทย”  โดยมี นางสาวศตกมล  วรกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด  (มหาชน)  ให้การต้อนรับ  พร้อมทั้ง นางสาวนิธิวดี  สมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs  และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  นายวิทยา ทรัพย์เย็น  รองผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  และนายมงคล  เสฎฐานุพงศ์ ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ร่วมเป็นเกียรติในงาน  โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย   การเสวนาพิเศษ   การจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการเพิ่มมูลค่าโดยใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  (วทน.)   รวมทั้ง นิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร  และการจัดแสดงผลงานพัฒนาผู้ประกอบการไทย   ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19  มีนาคม  2566  ณ  ลานกิจกรรม ชั้น  4 โซน D ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

โอกาสนี้  ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า การจัดงาน “TISTR and Friends 2023” ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานการใช้ วทน. เพื่อช่วยยกระดับสินค้าของผู้ประกอบการ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบ การปรับปรุงกระบวนการผลิต ไปจนถึงการรับรองมาตรฐาน การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการส่งเสริมช่องทางการตลาด โดย วว. ได้ร่วมกับ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “การร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทย” นอกจากนี้ภายในงานยังเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยายให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้า รวมทั้งยังได้เชิญหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรมารับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ที่จะมารับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “SME ปัง ตังได้คืน” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการสูงสุดถึง 80% และองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ที่จะมารับสมัครผู้ประกอบการเพื่อนำข้อมูลไปจับคู่ธุรกิจกับ Trader ทั้งรายใหญ่และรายย่อย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการร่วมกันยกระดับผู้ประกอบการไทย ให้สามารถต่อสู้และแข่งขันในตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นางสาวศตกมล  วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค  จำกัด (มหาชน): MBK ได้กล่าวว่า MBK พร้อมให้การสนับสนุนพื้นที่ทางการค้าและการเจรจาทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs และวิสาหกิจรายย่อย ได้มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโมเดิร์นเทรดและตลาดสากล และเป็นการส่งเสริมสินค้าคุณภาพของคนไทยให้เป็นที่รู้จัก ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นอกจากนี้ MBK มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแบรนด์ของผู้ประกอบการ Start up โดยมีร้านค้าของคนไทยที่มีการพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเอง จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการที่จะได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจต่อไป

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

 E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506