วว. ร่วมแสดงความยินดี 20 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้แทน วว. ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในโอกาสครบรอบ 20 ปี พร้อมร่วมสมทบทุนบริจาคเงินการกุศล เพื่อนำไปใช้ในกองทุนสวัสดิการ สคร. โอกาสนี้ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ นายเอกรัตน์ เรืองศรีเผือก ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และนายสิงหา หอมแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงาน วว. ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานใหญ่ สคร.