วว.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Midyear 2024 “หลากหลายผลิตภัณฑ์  สีสันภูมิปัญญาไทย”

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบหมายให้ นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน วว. ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP City 2024  ภายใต้แนวคิด “หลากหลายผลิตภัณฑ์  สีสันภูมิปัญญาไทย” ในวันที่ 27 พฤษภาคม  2567 ณ ลาน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  จัดโดย กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยสู่สากล ตามกระแส  Thai Soft Power  ที่รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ และสร้างรายได้  ผ่านโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด  เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า

โดยในปีนี้ วว. จะนำผลงานการวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วทั้งประเทศเข้าร่วมจัดนิทรรศการและออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP City 2024  ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

*** ขอเชิญชวน ร่วมช้อป ชม ชิม ด้วยกันนะคะ***  ระหว่างวันที่ 8 – 16 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 – 3  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้พี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ไทยทุกคน จาก  77 จังหวัดทั่วประเทศ มากกว่า 2,000 ร้านค้า ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ เลือกช้อปกันอย่างจุใจ !!

…………………………………………………………….

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506