“รศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์”   และคณะบอร์ด  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน วว. ณ จังหวัดเพชรบุรี

รศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์   ประธานกรรมการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมด้วย  ดร.เฉลิมศักดิ์   เลิศวงศ์เสถียร  นายวิโรจน์  นรารักษ์   คณะกรรมการบริหาร วว. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินของ วว. ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปเสริมแกร่งผู้ประกอบการและหน่วยงานเครือข่าย  โดยมี ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  วว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย วว.  ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย  ได้แก่

1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมะนาว น้ำมันหอมระเหยและจัดทำมาตรฐานน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะนาว  สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ณ  หจก.เลม่อน โกล์ด (แอล.เอ็ม.จี) ต.ท่ารวกไม้ อ.ท่ายาง 

2) โครงการความร่วมมือระหว่าง  วว. และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีในการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานของวิทยาลัยฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ต.สามพระยา อ.ชะอำ  ในวันที่  13  พฤษภาคม 2567  ณ  จังหวัดเพชรบุรี  

…………………………………………………….

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506