วว. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  3  มิถุนายน  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ สตูดิโอ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (ช่อง 11)

บทอาศิรวาท

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

**********************************

พระเมตตา              ดั่งพิรุณ              บุญประชา

พระจริยา                งามยิ่ง                พริ้งผ่องใส

พระการุณย์            นิกร                   ขจรไกล     

ธารพระทัย             ฉ่ำเย็น                เช่นสายชล          

วันที่สาม                 มิถุนายน             มงคลกาล

ปวงประชา              ศิระกราน            ทุกแห่งหน

ขอเทพไท้                        เทวัญ                 บันดาลดล

เฉลิมพระชนมพรรษา         องค์ราชินี

ทรงเกษม                สุขพิพัฒน์            นิรัติศัย

ด้วยพรชัย                      เจิดจรัส              สวัสดิ์ศรี

สิริยศ                             เด่นสง่า               บารมี

เกียรติทวี                        ยืนยง                 ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน

…………………………………………………………….

📍นำเสนอ โดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506