วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย  สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.) จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม” เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้บทบาทภารกิจการดำเนินงานภายใต้ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ ซึ่งมุ่งเน้นวิจัย พัฒนา บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ และให้คำปรึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชั่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสารสำคัญจากธรรมชาติในอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567  ณ ห้องบ่มเพาะธุรกิจชั้น 1 อาคาร 60 ปี วว. ศูนย์บ่มเพาะ SME  วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี 

กิจกรรมภายใต้หลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย

1) เยี่ยมชมงานโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP)  ในภารกิจให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมเครื่องดื่มบรรจุถุง/บรรจุขวดแก้ว เครื่องดื่ม UHT ผลิตอาหาร Freeze dry  อาหารรีทอร์ท ซึ่งเป็นกระบวนการแปรรูปอาหารด้วยความร้อนภายใต้แรงดันเพื่อฆ่าเชื้ออาหารซึ่งบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจะทำให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิปกติได้นานขึ้น   

2) เยี่ยมชมงานโรงงานนำทาง วว.  ในภารกิจการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมเครื่องทอดสุญญากาศ 

3) เยี่ยมชมครัวแบ่งปัน Co-Working food space ซึ่งเป็นครัวที่ได้มาตรฐานการผลิตและแปรรูปอาหารในระบบ GMP  พร้อมชมการสาธิต เครื่องอบแห้งอาหารและสมุนไพร ระบบพลังงานลมร่วมแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับรางวัล Bronze Prize  ในงาน Seoul International Invention Fair 2022 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก วว. ติดต่อได้ที่ Call centerโทร. 0 2577 9000 www.tistr.or.th หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506