วว. ต้อนรับคณะกรรมการ กวท. ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภารกิจ วทน.

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานต้อนรับ ดร.กมล  ไชยสิทธิ์  กรรมการ กวท. พร้อมคณะในโอกาสเยี่ยมชมภารกิจ วว.  ในการนี้ วว. ได้นำเสนอการดำเนินงานด้านการวิจัยอาหารสุขภาพ  การให้บริการพัฒนาอาหารสุขภาพ  สมุนไพร  จุลินทรีย์ Probiotics   และนำชมโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ได้แก่  โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP)  ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM)  และศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS)  โอกาสนี้ ดร.โศรดา  วัลภา  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  นางศิรินันท์  ทับทิมเทศ  ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ  รวมทั้งคณะผู้บริหาร นักวิจัย วว. ร่วมให้การต้อนรับ   ในวันที่  29  มกราคม  2567  ณ  วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

………………………………………………………….

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506