วว. คว้า  3  รางวัล @ เวทีประกวด iENA 2023 เยอรมนี ด้วยผลงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงกระดูกและข้อ/รักษาฝ้าจากสารสกัดดอกบัวสาย

ร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหาร วว. ร่วมรับรางวัลผลงานนวัตกรรม Bronze medal from iENA 2023 และ Special award from Association of Polish Inventors and Rationalizers ประเทศโปแลนด์ จากผลงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูเซี่ยมพลัสเพื่อบำรุงกระดูกและข้อจากเจลาตินไฮโดรไลเสส 

และรางวัล Special award from Taiwan Prominent Inventor League ประเทศไต้หวัน ด้วยผลงานผลิตภัณฑ์รักษาฝ้าจากสารสกัดดอกบัวสาย ในเวทีประกวดนานาชาติ “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” หรือ iENA 2023  ในวันที่  31  ตุลาคม  2566  ณ  เมืองนูเรมเบิร์ก  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ซึ่งผลงานดังกล่าว ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยการนำของ ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง  ผอ.วช.  ในการส่งเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) ซึ่งมี นางสาวอุบล  ฤกษ์อ่ำ นักวิจัยอาวุโส วว. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนา 

วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดให้แก่ภาคเอกชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ทรัพยากรในประเทศให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจเสริมอาหารของไทยใช้วัตถุดิบภายในประเทศให้มีความหลากหลายและเกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูเซี่ยมพลัส สำหรับบำรุงกระดูกและข้อจากเจลาตินไฮโดรไลเสส ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ บริษัท โอดี สไตล์ จำกัด และ บริษัท คุรุโระ อินฟินิท จำกัด

2) ผลิตภัณฑ์รักษาฝ้าจากสารสกัดดอกบัวสาย ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ บริษัท โอดี สไตล์ จำกัด และ บริษัท คลาร่า อินโนเวชั่น จำกัด

อนึ่ง งาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2023) จัดขึ้นวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2566 ณ Exhibition Centre Nuremberg เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  โดยเป็นเวทีการประกวดและนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์จากประเทศต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของ AFAG Messen und Ausstellungen GmbH  โดยมีผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันต่างๆ นักวิจัย และนักประดิษฐ์อิสระจากประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานกว่า 800 ผลงาน จากองค์กรประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศ อาทิ สาธารณรัฐแคเมอรูน สาธารณรัฐโครเอเชีย ราชอาณาจักรกรีซ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา สาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศไทย โดย วช. เป็นหน่วยงานกลางของไทย (Exclusive Agency) ในการคัดกรองผลงานนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากประเทศไทยมากกว่า 80 คน เข้าร่วมนำเสนอและร่วมประกวดในครั้งนี้

……………………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506