วว .ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2566

วว. ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2566 โดยการดำเนินงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 รางวัล คือ ระดับดีเยี่ยมและระดับดีมาก โดย ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ได้แก่ อาคาร Admin…

อ่านต่อ วว .ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2566