ทานข้าวนอกบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19

ซื้อของจากซุเปอร์มาร์เก็ตอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก COVID-19