การกำจัดขยะติดเชื้อในบ้าน

COVID-19 situation in Thailand and how to deal with it

ข้อควรปฏิบัติในการกักตัว 14 วัน ของกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19