ทบทวนชื่อใหม่สำหรับไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์

โควิดสายพันธุ์อินเดีย การกลายพันธุ์แบบ Triple Mutant

3 สายพันธุ์โควิด 19 ที่ต้องระวัง!

COVID-19 Update: รู้จักกับโควิด-19 พันธุ์กลาย 3 ชนิด