วว. ร่วมกับ ศลช. /สวทช. จัดกิจกรรมเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย เชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเวชสำอาง สมุนไพร มุ่งขยายตลาดสู่สากล

นายสายันต์ ตันพานิช ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดก…

อ่านต่อ วว. ร่วมกับ ศลช. /สวทช. จัดกิจกรรมเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย เชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเวชสำอาง สมุนไพร มุ่งขยายตลาดสู่สากล

วว. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Design Thinking For Researcher” มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเป็นรูปธรรม

ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมยกระด…

อ่านต่อ วว. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Design Thinking For Researcher” มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเป็นรูปธรรม

วว. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น & การดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา   นายกรัฐมนตรี   ประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี  2565  ภายใต้แนวคิด รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่  สู่การ…

อ่านต่อ วว. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น & การดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วว. /หน่วยงานพันธมิตร เปิดงาน TISTR and Friends 2023 พัฒนาผู้ประกอบการไทยด้วย วทน.

วันที่ 17 มี.ค. 2566   ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรร…

อ่านต่อ วว. /หน่วยงานพันธมิตร เปิดงาน TISTR and Friends 2023 พัฒนาผู้ประกอบการไทยด้วย วทน.

วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย สร้างการรับรู้ “รับรองมาตรฐานสินค้า…ไม่ยาก  คุ้มค่า…กว่าที่คิด”

ดร.ชุติมา    เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   เป็นประธานเปิดการสั…

อ่านต่อ วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย สร้างการรับรู้ “รับรองมาตรฐานสินค้า…ไม่ยาก  คุ้มค่า…กว่าที่คิด”

วว. โชว์ Success Case ด้านการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  นวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสถานท่องเที่ยว/มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยในภูมิภาค เชื่อมโยง บูรณาการ มรภ.

ศ.(วิจัย)ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)    เป็น…

อ่านต่อ วว. โชว์ Success Case ด้านการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  นวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสถานท่องเที่ยว/มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยในภูมิภาค เชื่อมโยง บูรณาการ มรภ.