วว. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอสะท้อนความร้อน จากเทคโนโลยีย้อมผ้าพื้นถิ่นด้วยดินลูกรัง

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ  ร่วมกับจังหวัดเลย ณ กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านสันติภาพพัฒนา ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ประสบผลสำเร็จพัฒนา “ผลิตภัณฑ์ผ้าทอสะท้อนความร้อน” จากการดำเนินโครงการการย้อมผ้าพื้นถิ่นด้วยดินลูกรังที่พัฒนาให้เกิดการสะท้อนความร้อน ภายใต้กรอบโครงการพัฒนานวอัตลักษณ์ ยกระดับชุมชนนวัตกรรม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

1) ใช้วัตถุดิบที่มีและผลิตขึ้นในพื้นที่ 

2) เป็นผ้าที่สะท้อนความร้อนได้ดีกว่าผ้าทั่วไป

ทีมวิจัย วว. ได้นำวัตถุดิบที่มีในพื้นที่ของบ้านสันติภาพพัฒนา ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ซึ่งเป็นแหล่งที่มีดินลูกรังสีแดงสดและมีพืชที่มีเปลือกให้สีหลายชนิด เช่น ประดู่ จาน (ทองกวาว) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพืชที่เปลือกมีความเป็นด่างสูงเป็นจำนวนมาก เช่น ยูคาลิปตัส  ฝรั่ง  โดยนำมาพัฒนาเพื่อให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างจากงานของกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านสันติภาพเดิม เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ขึ้นกับชุมชน

ด้วยการใช้เม็ดสีจากดินลูกรังที่ถูกพัฒนาให้สะท้อนความร้อนด้วยเทคโนโลยีที่ วว. พัฒนาขึ้น แล้วนำไปย้อมด้ายโดยผสมกับน้ำเปลือกไม้เพื่อช่วยในการกระจายตัวและยึดติดกับด้าย จากนั้นใช้พืชที่มีความเป็นด่างสูงในการตรึงสีของดินไม่ให้หลุดออกจากด้ายอีกครั้ง แล้วนำไปทอเป็นผืน ทำให้ผ้าทอเป็นผ้าสะท้อนความร้อนและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งยังไม่มีพื้นที่อื่นผลิตผ้าชนิดนี้

นอกจากนี้ วว. ยังได้ออกแบบสัญลักษณ์ของกลุ่มให้มีความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น โดยใช้ไม้ไผ่ซางและชื่อหมู่บ้านสันติภาพเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างสัญลักษณ์ที่ใช้กับผ้าทอ ทำให้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพื้นที่ทั้งตัวผลิตภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์ที่กลุ่มฯ ได้รับจากการบูรณาดำเนินงานของ วว. กับพันธมิตรจังหวัดเลย คือ  ปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านสันติภาพพัฒนา  ได้ย้อมผ้าและนำผ้าไปทอเป็นผืน จำหน่ายเป็นผ้าสะท้อนความร้อนซึ่งได้ราคาเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

             1) ผ้าฝ้ายสะท้อนความร้อนสามารถจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าผ้าฝ้ายปกติ จาก 150 บาทต่อเมตร เป็น 300 บาทต่อเมตร เพิ่มขึ้น 100 % เมื่อเทียบกับราคาเดิม 

             2) ผ้าไหมสะท้อนความร้อนสามารถจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าผ้าไหมปกติจาก 800 บาทต่อเมตร เป็น 1,200 บาทต่อเมตร เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับราคาเดิม

สอบถามรายละเอียด “ผลิตภัณฑ์ผ้าทอสะท้อนความร้อน” และรับบริการจาก วว. ติดต่อได้ที่  โทร. 0  2577  9000, 0  2577 9427  (ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ)  โทรสาร. 0 2577  9426  อีเมล  siriporn@tistr.or.th

………………………………………………….

📍นำเสนอโดย   กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506