ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากมะขามป้อม

“มะขามป้อม” หรือ มะขามป้อมอินเดีย เป็นต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ Phyllanthaceae เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง และมีคุณค่าทางสมุนไพร มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Phyllanthus emblica Linn. จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับมะยม คือ ตระกูล Phyllanthus L. ปกติแล้วจะปลูกขึ้นในแถบเอเชียเขตร้อน จึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย

มะขามป้อม   มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ดังนี้   เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 8-12 เมตร ลำต้นมีลักษณะคดงอ ไม่ตรง  เปลือกนอกของลำต้นเป็นสีน้ำตาลอมเทา ส่วนเปลือกในเป็นสีชมพูสด  ใบเป็นช่อ เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวเรียงสลับ ปลายใบแหลม โคนใบโค้งมน ขอบใบเรียบ มีสีเขียวอ่อน เรียงชิดติดกันบนก้านใบ มีดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อนเล็กๆ รวมอยู่บนกิ่งเดียวกัน โดยจะออกดอกประมาณเดือนกันยายน   มีผลกลม เนื้อหนา สีเขียว ผลอ่อนจะมีสีเขียวอ่อนและผลแก่จะมีสีเขียวอมเหลือง ค่อนข้างใส ออกน้ำตาลนิดๆ สามารถรับประทานได้ มีรสฝาด เปรี้ยว ขม และอมหวาน โดยจะออกผลประมาณเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ บูรณาการวิจัยดำเนิน “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากมะขามป้อม” เพื่อนำประโยชน์ของมะขามป้อม ซึ่ง ศูนย์เชี่ยวชาญนัวตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ได้ศึกษาและรวบรวมสายพันธุ์พัฒนาให้มีผลขนาดใหญ่ เนื้อมาก มีความเหมาะสมในการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และส่งเสริมให้มีการปลูกมะขามป้อมพันธุ์ดี เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมในแต่ละอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง           

โดย วว. นำมะขามป้อมซึ่งเป็นผลผลิตทางการการเกษตรมาเพิ่มมูลค่ามาวิจัยและพัฒนาเป็น “ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ” จำนวน  5 ผลิตภัณฑ์   ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ วิตามินซี สารแทนนิน พอลิฟีนอล ฟลาโวนอยด์ และสารออกฤทธิ์ชีวภาพอื่นๆ ที่มีสรรพคุณในการบำรุงร่างกาย  ช่วยแก้หวัด ลดไข้ แก้ไอ และขับเสมหะ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขามป้อมที่ วว. วิจัยและพัฒนา  ได้แก่            

1.มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง ลักษณะเป็นสีธรรมชาติ รสชาติกลมกล่อม หวานน้อย มีอายุการเก็บรักษา ประมาณ 3-4 เดือน           

2.มะขามป้อมลอยแก้ว มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 3-4 เดือน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส           

3.มะขามป้อมแผ่น มีอายุการเก็บรักษา 3 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง          

4.กัมมี่มะขามป้อม มีปริมาณวิตามินซี 30-36 มิลลิกรัม/ 100 กรัม และมีความสามารถเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 65-70% มีอายุการเก็บรักษา 3-4 เดือน           

5.น้ำไซเดอร์มะขามป้อม  เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบพร้อมดื่มแบบพาสเจอร์ไรซ์ รสชาติกลมกล่อม หวานน้อย มีปริมาณวิตามินซี 68 มิลลิกรัม/100 กรัม และมีความสามารถเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 55-57% มีอายุการเก็บรักษา 1 เดือน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส      

วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะขามป้อมสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ประกอบการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองบริการธุรกิจนวัตกรรม   สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. โทร. 0 25779000 E-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

……………………………………………..

📍นำเสนอโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506