ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบน็อคดาวน์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ดำเนินโครงการครัวแบ่งปัน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต แปรรูปอาหาร  ด้วยมาตรฐาน GMP ให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร  การวิจัยและพัฒนา   

ประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒนา  “ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบน็อคดาวน์” สำหรับอบแห้งผลไม้ สมุนไพรและอาหาร เช่น กล้วยตาก มะม่วงกวน ขิง ขมิ้น ใบเตย หมูแดดเดียว กุ้งแห้ง ปลาเค็ม เป็นต้น

จุดเด่น  มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง อัตราการอบแห้งสม่ำเสมอ ต้นทุนต่ำ เลือกใช้วัสดุที่มีขายตามท้องตลอดทั่วไป โครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กฉากเจาะรูชุบกัลวาไนซ์ สามารถถอดประกอบได้ง่าย เคลื่อนย้ายและติดตั้งใช้งานได้สะดวก เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้ง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมแสงแดดจัด ออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างประกอบเองได้ โดยมีคู่มือรายการวัสดุพร้อมแผนภาพแสดงวิธีการประกอบอย่างละเอียด

 “ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบน็อคดาวน์”  มี  2  ขนาด ให้เลือกใช้

1) แบบชั้นเดียว เหมาะสำหรับใช้งานในครัวเรือนและผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจ มีพื้นที่อบแห้งสูงสุด 1 ตารางเมตร ประกอบด้วยถาดวางวัตถุดิบ ขนาด 0.85×1.2 ตารางเมตร จำนวน 1 ชั้น รองรับน้ำหนักวัตถุดิบได้สูงสุด 5 กิโลกรัม/ครั้ง ระบบดูดความชื้นด้วยพัดลมดูดอากาศ 2 ชุด ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 5 วัตต์ 

2) แบบ  4 ชั้น เหมาะสำหรับใช้งานในเชิงพาณิชย์ ผู้ประกอบการ OTOP หรือ SME มีพื้นที่อบแห้งสูงสุด 4 ตารางเมตร ประกอบด้วยถาดวางวัตถุดิบ ขนาด 1×1 ตารางเมตร จำนวน 4 ชั้น รองรับน้ำหนักวัตถุดิบได้สูงสุด 20 กิโลกรัม/ครั้ง ระบบดูดความชื้นด้วยพัดลมดูดอากาศ 2 ชุด ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 10 วัตต์

วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ  ลดการพึ่งพาเครื่องจักรจากต่างประเทศ  วว. เน้นแบบจำหน่ายสำเร็จและสอนทำเครื่อง  *ตู้ชั้นเดียว ราคา 5,000 บาท  ****ตู้ 4 ชั้น ราคา 10,000 บาท  

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบน็อคดาวน์ เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และชุมชนผ่านระบบนิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงพาณิชย์  ติดต่อได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว.  (วีรยุทธ  พรหมจันทร์) โทร. 0 2577 9000, 0 2577 9129  โทรสาร 0 2577 9009 อีเมล weerayuth_p@tistr.or.th  หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

……………………………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506