เซรั่มจากสารสกัดดอกบัวแดง

“ดอกบัวแดง” ชื่อวิทยาศาสตร์  Nymphaea  pubescens  Willd.  ชื่ออื่นๆ  ได้แก่ บัวแดง สัตตบรรณ รัตตอุบล มีการกระจายตัวทั่วทุกภาคของประเทศไทย  มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย  บำรุงหัวใจ ทำให้สดชื่น  ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง  ช่วยแก้ไข้ตัวร้อน   แก้อาการร้อนใน  สายบัวมีเบต้าแคโรทีน ช่วยป้องกันและต้านโรคมะเร็งในลำไส้  ในส่วนเกสรช่วยบำรุงผิวพรรณ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  สร้างพลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันด้านการพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอาง แบบ Co research มีการแบ่งงานตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของทีมวิจัยทั้งสองหน่วยงาน  โดยประสบผลสำเร็จพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอางจากดอกบัวแดง คือ  “เซรั่มจากสารสกัดดอกบัวแดง”  มีประสิทธิภาพเด่นด้านบำรุงผิวหน้า  ยับยั้งการสร้างเม็ดสี  ลดการอักเสบและเกิดสิว 

วว. และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  ดำเนินงานบูรณาวิจัยและพัฒนาร่วมกันครบ value chain เพื่อนำงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  :  ดำเนินการพัฒนาต้นน้ำ โดยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่าเรือแชแล  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปลูกดอกบัวแดงในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ปลูกดอกบัวแดงกว่า 22,500 ไร่  และพัฒนากระบวนการสกัด  การวิเคราะห์สารสำคัญ  พบว่า สารสกัดจากดอกบัวแดงมีสาร flavonoid proanthocyanidin  และ tannin  ซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว เป็นต้น

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย :  โดย ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร   (Innovative  Cosmetic   Services  Center : ICOS) หน่วยงานในสังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร  วว. นำสารสกัดมีฤทธิ์ทางชีวภาพจากการพัฒนากระบวนการสกัด ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  มาดำเนินการทดสอบความเป็นพิษ และฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัด จากนั้นได้นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ “เซรั่มจากสารสกัดดอกบัวแดง”  โดยผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบความพึงพอใจจากผู้บริโภคเรียบร้อยแล้ว  และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับผู้ประกอบการที่สนใจเพื่อผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ นับเป็นการนำพืชอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ ที่มั่นคงแก่พี่น้องประชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร   (ICOS) วว.  โทร. 0 2577 9000อีเมล  nuttapan@tistr.or.th