วว. ต้อนรับ รมว.อว. ในโอกาสเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ/จำหน่ายผลิตภัณฑ์งานวิจัย ในงานวันกาชาด 100 ปี

นางสาว ศุภมาส   อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พร้อมด้วย นายเพิ่มสุข   สัจจาภิวัฒน์   ปลัดกระทรวง อว.  เยี่ยมบูธนิทรรศการ “ย้อนวันวานงานนวัตกรรม อว.” ของกระทรวงฯ  เพื่อให้กำลังใจหน่วยงานในสังกัด อว. ที่มาร่วมจัดงานฯ เนื่องในงานวันกาชาด 100 ปี  โอกาสนี้ ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ดร.อาภากร  สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. ร่วมต้อนรับพร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร อว. คณะผู้บริหาร วว. และบุคลากร วว.  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

สำหรับการจัดงานในวันนี้เป็นการจัดงานในวันที่ 3 โดยผลิตภัณฑ์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหารและสมุนไพร ของ วว. ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน เลือกซื้ออย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการออกร้านภายในงาน  มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมมีมากกว่า 200 หน่วยงาน  ผู้ร่วมงานสามารถเลือกซื้อและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.

……………………………………………………………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506