ผู้ว่าการ วว. ในฐานะผู้แทน อว. ร่วมพิธีปิดการประชุมThe 19th Session of the Governing Council of the Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT)

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปอว.) พร้อมด้วย ดร.บุณณนิดา โสดา ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ วว. เข้าร่วมพิธีปิดการประชุม The 19th Session of the Governing Council of the Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT) ซึ่งจัดโดย APCTT, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) และ Agency for Innovative Development, Ministry of Higher Education, Science and Innovation ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ กรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าการ วว. ในฐานะผู้แทน ปอว. ได้เข้าร่วมหารือและแสดงข้อคิดเห็นร่วมกับประเทศสมาชิกจากหลากหลายประเทศ อาทิ ไทย รัสเซีย จีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ อินเดีย อิหร่าน เวียดนาม และอุซเบกิสถาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ APCTT ในปี 2023 ข้อเสนอโครงการจากประเทศสมาชิกสำหรับการดำเนินงานของ APCTT ในปี 2024 พร้อมร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด