วว. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี  3  มิถุนายน 2565 **ในวันที่ 17 พฤษภาคม  2565 ณ  สตูดิโอ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

อาศิรวาท

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เฉลิมพระชนม์ฯ เทอดไท้            องค์ราชินี

เคียงคู่พระบารมี                     เพริศแพร้ว

พระเมตตาเปี่ยมเปรมปรีดิ์          เรืองโรจน์ สู่ชน

เจิดจรัสดุจดวงแก้ว                  สว่างพื้น ผไทสยาม

ทั่วเขตคามแซ่ซร้อง                  ถวายพระพร

ขอ ธ สุขสโมสร                     สวัสดิ์หล้า

ยิ่งจตุรพิธพร                         พร้อมพรั่ง พูนอนันต์

เกียรติพระยศเกริกยิ่งฟ้า            เลิศล้ำ เจริญเรือง

ประพันธ์โดย…ดร.นฤมล  รื่นไวย์

                                                     ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร วว.