วว.โชว์งานบริการนวัตกรรมเสริมแกร่งผู้ประกอบการ/ผลงานวิจัยสนับสนุน Net Zero Emission   @ TRIUP Fair 2023

นายสายันต์  ตันพานิช   ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และดร.โสภาพรรณ  สัญญาณเสนาะ ผอ.สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  พร้อมบุคลากร วว. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 (TRIUP Fair 2023) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ภายใต้แนวคิด “Journey to Impact : เส้นทางจากงานวิจัยและนวัตกรรม สู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” ระหว่างวันที่ 18 -19  กรกฎาคม 2566 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

โอกาสนี้ วว. ในฐานะหน่วยงานวิจัยของประเทศ  เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในโซนห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ PILOT PLANT TRIJP และบริการ  โดยนำเสนอบริการ Scale-up Plant ด้านนวัตกรรมอาหาร นวัตกรรมเครื่องสำอาง/เวชสำอาง และโพรไบโอติก ได้แก่   โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP)  ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางครบวงจร (ICOS)  ศูนย์นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM 1 & ICPIM 2) ด้วยศักยภาพโรงงานที่ได้มาตรฐานพร้อมให้บริการผู้ประกอบการ และกลไกส่งเสริมผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ในโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ (Business Development Service) และรับบริการลูกค้าผ่านระบบ  “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/  ที่สามารถรับงานบริการผ่านช่องทาง online ครบ จบ ที่เดียว

นอกจากงานบริการด้านนวัตกรรมดังกล่าวแล้ว วว. ยังได้นำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการสนับสนุน Net Zero Emission  นำโดย ดร.รุจิรา  จิตรหวัง  ผู้เชี่ยวชาญวิจัย   และทีมวิจัย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. ได้แก่

การผลิตไบโอเมทานอลและก๊าซชีวภาพ  มีกำลังการผลิต 5 ลิตร/วัน   โดยไบโอเมทานอลที่ได้จากกระบวนการนี้ 1 กิโลกรัม มาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ 0.5 กิโลกรัม หากมีการนำเทคโนโลยีไปใช้จะก่อให้เกิดโรงงานเมทานอล ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

ต้นแบบการผลิตวัสดุดักจับคาร์บอนไดออกไซด์จากเถ้าโรงงานไฟฟ้าเพื่อรองรับสังคมคาร์บอน  สามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าจากของเหลือทิ้งภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาวัสดุประเภทซีโอไลต์สำหรับนำไปประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ

การปลูกไม้มีค่าและพืชเศรษฐกิจร่วมกับการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซา  เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ส่งเสริมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  ส่งเสริมการพัฒนาฐานเศรษฐกิจชีวภาพ   

ต้นแบบศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจรช่วยลดการกองทิ้งขยะชุมชน  ลดมลภาวะทางอากาศ  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  PM 2.5  เกิดการยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบรอบสองตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้

การพัฒนาเชื้อเพลิงแข็งคุณภาพสูงจากชีวมวลและขยะพลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product)

ในโอกาสนี้ วว. ได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะประธานเปิดงานฯ พร้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมบูธนิทรรศการด้วย

………………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506