ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว. ตอบทุกโจทย์  เพื่อความงามที่เหนือกว่าศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว. 

ประเทศไทยอุดมด้วยทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย ซึ่งมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีพทั้งในชีวิตประจำวันและระบบเศรษฐกิจโดยรวม การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรเหล่านั้นด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ได้ก่อให้เกิดผลงาน ผลิตภัณฑ์  รวมทั้งงานบริการ ที่สามารถตอบโจทย์เป็นรูปธรรมทั้งในบริบทของสังคมและในเชิงพาณิชย์

อุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เป็นหนึ่งในการประกอบการที่ วทน. มีบทบาทสำคัญในการเป็นกลไกขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จากรายงาน “2023 Global Beauty & Personal Care Trends” ของบริษัท Mintel  ในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกด้านข้อมูลตลาดจากสหราชอาณาจักร  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและอิทธิพลที่ส่งผลต่อแบรนด์ต่างๆ   ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าเพื่อความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย โดยเน้นย้ำถึงการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาว่าเป็นสิ่งจำเป็น รวมทั้งปัจจุบันผู้บริโภคได้รับข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญผ่านสื่อต่างๆ ทำให้ผู้ผลิตต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้บริโภค

 ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว. (Innovative  Cosmetic   Services  Center : ICOS) หน่วยงานในสังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  คือ หนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของ วว. เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในการผลิตสินค้าหรือบริการ  มุ่ง  ตอบทุกโจทย์ เพื่อความงามที่เหนือกว่า (Total  Solutions  for  Beyond  Beauty) 

วว.  จัดตั้ง ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการบริการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน  (ASEAN  Guidelines  for  Cosmetic Good Manufacturing  Practice)  โดย ศูนย์ฯ แห่งนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ ด้วยการให้บริการที่เป็น Total  Solution  เบ็ดเสร็จและครบวงจร  สามารถพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผู้ประกอบการ  วิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  และ Startup  เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจผ่านการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมตามนโยบายของรัฐบาล

ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว. (ICOS)  มีกรอบการให้บริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมในด้านต่างๆ  ของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง  ดังนี้

งานบริการ

ผิวขาว กระจ่างใส      การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์ไทโรวิเนส (Anti-tyrosinasa  activity) ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสะสมเม็ดสีเมลานิน (Melanin  content)  และทดสอบฤทธิ์การสร้างเซลล์ผลิตเม็ดสี  (Melanosome  production)

ชะลอความแก่และต้านริ้วรอย     การทดสอบฤทธิ์กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนัง (Skin  proliferation)  ทดสอบฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน  (Cellular  collagen  production)  ทดสอบฤทธิ์กระตุ้นการสร้างอิลาสติน  (Cellular  elastin production)  ทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์แก่ (Anti-cell senescence)

รักษาแผลเป็น  ทดสอบฤทธิ์การสมานผิว  (Skin  healing)

ปกป้องมลภาวะ ต้านอักเสบ  ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง cytokine Interlukin- 1a  ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง pro-infilammatory TNF-a  ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ และทดสอบฤทธิ์การทำงานของเอ็นไวม์ต้านอนุมูลอิสระ 

กระตุ้นการงอก ลดการหลุดร่วงของเส้นผม   ทดสอบฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเซลล์รากผม 

ประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดด     ทดสอบฤทธิ์การปกป้องเซลล์จากแสงยูวี  และทดสอบค่า SPF และค่า PA

ทำให้ผมดำ   ทดสอบฤทธิ์การผลิตเม็ดสีของเซลล์รากผม

ผิวกระชับ ลดเซลลูไลท์   ทดสอบฤทธิ์การสลายเซลล์ไขมัน

นอกจากการให้บริการดังกล่าวแล้ว ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว. (ICOS)  ยังให้บริการด้านประเมินความปลอดภัย  การควบคุมคุณภาพและบริการผลิตพร้อมบรรจุ ดังนี้

การประเมินความปลอดภัย    ประกอบด้วย  การระคายเคืองต่อผิวหนัง/ดวงตา   การแพ้ต่อผิวหนัง   การทดสอบความเป็นพิษเมื่อกระตุ้นด้วยแสงยูวี  การทดสอบความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรม และการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์      ประกอบด้วย  การจัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพสารสกัด (COA)  ประเมินความคงสภาพของผลิตภัณฑ์   ทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรค   และทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ

บริการผลิตและบรรจุ (ORDM-Original  Research  Development  Manufacturer)  บนพื้นฐานของงานวิจัย โดยมีการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย   ผลิตและจดแจ้งสินค้าพร้อมจำหน่ายเริ่มต้นเพียง 50,000 บาท ได้สินค้า 200-300 ชิ้น (โดยขึ้นกับสูตรการผลิตและวัสดุบรรจุ)  ตามมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP

ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว. (ICOS)  ให้บริการด้วยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ  (High  Performance)  ได้แก่ เภสัชกร  นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  พฤกษเคมีและชีวเภสัช   โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  (High  Technology)  เช่น เทคโนโลยีการสกัดที่ไม่ใช้สารเคมี  ด้วยคลื่นไมโครเวฟ/อัลตราโซนิก  เทคโนโลยีการกักเก็บสารสำคัญในระดับอุตสาหกรรม  (Encapsulator  Industrial  scale)  ระดับอุตสาหกรรม   เทคโนโลยีการทดสอบในเนื้อเยื่อผิวหนังสามมิติ ( 3D  Skin  model) ตามมาตรฐาน  OECD  GLP/Asean  Cosmetic GMP 

“…วว.  พร้อมนำความรู้  ความเชี่ยวชาญ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  เข้าไปตอบโจทย์  ช่วยแก้ปัญหา  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น   เพื่อขับเคลื่อนการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่   ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้เข้มแข็ง   ความสำเร็จของประเทศคือความภาคภูมิใจขององค์กร วว. ในฐานะเป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติ …”  ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. กล่าวถึงความมุ่งมั่นของ วว. ในการนำวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เข้าไปร่วมขับเคลื่อนประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก  ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว.  (ICOS)  ได้ที่  โทร. 0 2577 9000, 061 423 7142  E-mail :  innoherb_service@tistr.or.th  Facebook : innoherb.tistr  Line@ 061 423  7142

………………………………………………..

นำเสนอโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360 

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig  

YouTube / TIKTOK :@tistr2506