วว. ให้บริการ วิเคราะห์ทดสอบความสามารถลดการก่อภูมิแพ้ของสารสกัดและอาหาร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ  (ศนอ.) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบความสามารถลดการก่อภูมิแพ้ของสารสกัดและอาหาร   ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ β-hexosaminidase ในระดับเซลล์ 

เป็นการใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการวิจัย พัฒนา บริการ  เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดและรับบริการติดต่อได้ที่   โทร. 0 2577  9132  (ดร.สินี  ศิริคูณ)  E-mail :  sinee@tistr.or.th

…………………………………………………………………………………………………….          

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360  

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig  

 YouTube / TIKTOK : @tistr2506