วว. ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในตุรกี

นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ดร.บุณณนิดา โสดา ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวปัทมา ลิ่วเลิศมงคล ผอ.กองประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในตุรกี ณ สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย ตึกเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทร (13 ก.พ. 2566)

…………………………………………………………………………………………………….

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360  

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig  

 YouTube / TIKTOK : @tistr2506