วว. พร้อมโชว์นิทรรศการ “TISTR  for  Well-being  and  Longevity” @ อว.แฟร์ 2024

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสหวิทยาการ ( อว. แฟร์ 2024 : SCI  POWER  FOR  FUTURE  THAILAND )  ซึ่งจะขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2567  เวลา 09.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนวัตกรรม หรือสตาร์ทอัพไทย ให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก  ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมหลากหลายที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โอกาสนี้  นายเพิ่มสุข  สัจจาภิวัฒน์  ปลัดกระทรวง อว.  คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ในสังกัด อว.  ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  พร้อมด้วย นางปริยะดา  วิสุทธิแพทย์   ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร  นางสาวปัทมา  ลิ่วเลิศมงคล  ผอ.กองประชาสัมพันธ์  เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่  10 กรกฎาคม 2567 ณ  โรงแรมพูลแมน  ซอยรางน้ำ  กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ วว. จะเข้าร่วมการจัดงานดังกล่าวในธีม “TISTR for Well-being and Longevity” บริเวณโซน E : Science for  All  Well-being  พร้อมโชว์ผลงานจำนวน  4  โซน   ดังนี้

โซน 1   นิทรรศการผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสุขภาพ  วว.  อาทิ  ผัก/สมุนไพร/ดอกไม้กินได้   ผักพระราชา “โมโรเฮยะ” ซึ่ง วว. เข้าไปส่งเสริมการปลูกและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคสายสุขภาพ  เป็นต้น

โซน 2   กิจกรรมสาธิต/ฝึกอบรม  เมนูอาหาร  เครื่องดื่ม  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  อาทิ  อาหารฟังก์ชั่น   น้ำพริกสูตรเฮลตี้แคลเซี่ยมสูง  สมุนไพรพอกหน้าแบบชนิดลอกออก   เป็นต้น

โซน 3   กิจกรรมนวดแผนไทยด้วยสมุนไพรเจลลูกประคบ วว.  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของเจลจากสมุนไพรไทย ใช้วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรที่ใช้ในลูกประคบ  เช่น  ไพล  ขมิ้นชัน  มะกรูด  ตะไคร้  เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ยังคงประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดเมื่อย ปวดบวมจากกล้ามเนื้ออักเสบ  เคล็ดขัดยอก  และฟกช้ำ

โซน 4  กิจกรรมจำหน่าย ช้อป/ชิม สินค้างานวิจัย วว. และสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการพันธมิตร ในราคาพิเศษ ! อาทิ มูลนิธิ ณภา  บริษัทอินโนบิกฯ  บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย)  เป็นต้น ซึ่ง วว. นำองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรหรือพืชอัตลักษณ์ในพื้นที่สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ผู้บริโภค และมีศักยภาพจำหน่ายเชิงพาณิชย์ทั้งภายในประเทศ/ต่างประเทศ

………………………………………………….

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506