วว. ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2024 “หลากหลายผลิตภัณฑ์  สีสันภูมิปัญญาไทย”

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) พร้อมผู้บริหาร บุคลากร วว. ร่วมพิธีเปิดงาน  OTOP  Midyear  2024 “หลากหลายผลิตภัณฑ์  สีสันภูมิปัญญาไทย” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยสู่สากล ตามกระแส  Thai Soft Power  ที่รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ และสร้างรายได้  ผ่านโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดกา/การตลาด  เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยมุ่งหวังให้ผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ  OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 10  มิถุนายน 2567  ณ อาคารชาเลนเจอร์  2-3  อิมแพค  เมืองทองธานี จัดโดย กรมพัฒนาชุมชน  ระหว่างวันที่  8-16  มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 – 21.00 น.

โดยในปีนี้ วว. นำผลงานการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมผู้ประกอบการ  OTOP  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วทั้งประเทศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและออกบูธจำหน่ายสินค้าในงานด้วย  ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

โอกาสนี้ วว. ได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) และคณะเยี่ยมชมบูธพร้อมให้กำลังใจพี่น้องผู้ประกอบการ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างโอกาส  สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้พี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ไทยทุกคน จาก  77 จังหวัดทั่วประเทศ มากกว่า 2,000 ร้านค้าที่ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้

…………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506