วว. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นางสาวศุภมาส   อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  อว. และหน่วยงานในสังกัด  ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา   พัชรสุธาพิมลลักษณ   พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  3  มิถุนายน  2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  ในการนี้  ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   (วว.)   และนางสาวกาญจนา   ทุมมานนท์   ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ   เข้าร่วมลงนามถวายพระพรด้วย  ในวันที่  3  มิถุนายน  2567 ณ ศาลาสหทัยสมาคม  ในพระบรมมหาราชวัง

………………………………………………

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9048  

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506