วว. จับมือ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน จัดงาน โชว์  ช้อป  ชิม  สุดยอดสินค้าสร้างสรรค์  ประยุกต์ ต่อยอด  อัตลักษณ์  ภูมิปัญญา

ดร.อาภากร   สุปัญญา   รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม   เป็นผู้แทน   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “IDENTITY CREATIVITY  by  DIPROM  2024 : สุดยอดสินค้าสร้างสรรค์ ประยุกต์ ต่อยอด อัตลักษณ์  ภูมิปัญญา”  ซึ่ง วว. ในฐานะที่ปรึกษากิจกรรมยกระดับ ประยุกต์ อัตลักษณ์  ภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (TOP  Premium  Product) ของ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม   ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน  ผนึกกำลังร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานกิจกรรม  ชั้น 1  Indoor  Zone   ศูนย์การค้าเซ็นทรัล  อีสต์วิลล์  โดยมี  นายสิทธิรงณ์  เร่งเงียบ  ผอ. กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน  เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2567

 ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกบูธ“โชว์ ช้อป ชิม” สินค้า  นิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  29  ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ ได้แก่ ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย  ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม  ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  การบรรยายพิเศษและการสาธิตจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ เพื่อยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ในหัวข้อต่าง ๆ  อาทิ  การออกแบบต่อยอดภูมิปัญญาอัตลักษณ์สู่สากล  Cooking by ครัวแบ่งปัน วว.    Branding and Packaging   นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่สากล  และ ECO  Product (ด้านวัสดุ)  เป็นต้น  โอกาสนี้ ผู้บริหาร บุคลากร วว. เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

……………………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506